LINGO.ntnu   Lingvistisk institutt 

Norske språklyder


Takk til...
 Til forsiden 

Vi vil gjerne takke:

Informantene: Jardar Eggesbø Abrahamsen, Jørgen Giorgio Bosoni, Arne Kjell Foldvik, Eiri Elvestad, Helene Hauge, Eli Hekland, Solveig Hågå, Ingunn Håset, Mattis Kleppen, Jan Petersen, Torbjørn Morset Størseth og Andreas Vikran.

Faglige medarbeidere: Arne Kjell Foldvik og Jardar Eggesbø Abrahamsen ved Lingvistisk institutt, NTNU, som begge har vært med å skrive tematekster.

En spesiell takk går til Professor J.C. Wells ved Department of Phonetics and Linguistics, University College London, som har latt oss bruke materiale fra innspillingen The Sounds of the International Phonetic Alphabet på disse sidene.


  29-september-2000, Kristian Skarbø (kskarboe@online.no)